Únor 2010

Itálie

28. února 2010 v 14:19 | MaRÍseQ |  Cestování
Itálie je země mnoha tváří. Je zvláštní, je výjimečná, má své kouzlo. Je sladká, božská, veselá, šťastná, temperamentní a nespoutaná... Ale dokáže být i hořká, plná intrik či násilí. Připadá vám, že tato charakteristika by se spíše hodila na osobu než na zemi? Snad ano, ale Itálie je opravdu zemí protikladů ( a to doslova ). A právě možná to ji činí světoznámou.

Itálie přímo vyžaduje, aby ji člověk vnímal všemi smysly. Vůně historie do nás proudí jako řeka sbírající pramínky z kamenných středověkých domečků, nebetyčných dómů, renesančních paláců... Zapomeňte teď na chvíli na pojem čas. Jako by snad v Itálii plynul nějak zvláštně. Minulost se prolíná s přítomností. Ze dveří starých domů vycházejí moderní lidé dneška. Kde je jen ten rychlý a hektický spěch našich dní? Nechte se unést a uprostřed všech těch dojmů, impresí a nálad - jen tak buďte...

Vychutnejme si nyní společně chuť Itálie! V Itálii nás všude obklopuje historie, je na každém kroku. Starobylá města mezi nízkými kopci jsou někdy tak rozpadlá, že se zdá, jako by existovala odnepaměti. Jemná šeď kamenných zdí kontrastuje se zelenými nízkými kopci okolo, které nahodile stoupají z rovinaté krajiny. Úzká asfaltka se obtáčí kolem těchto vršků jako stužka, kterou někdo jen tak nahodile svázal krajinu... Možná cítíte vůni pizzy či slyšíte veselý a hlučný smích temperamentních Italů, kteří se snad nikdy nemračí. A vlastně proč se divit? Kdo by nechtěl žít v zemi věčně zalité sluncem a teplem, cítit vůni moře a před sebou vnímat chladný horský vzduch z Alp?

Italská kuchyně je proslulá lehkostí a jednoduchostí pokrmů. Pizza proslavila svou vlast u labužníků po celém světě. A co teprve italské víno a sýry? Aperitivy jako Cinzano, Martini či Campari a sýry mozzarella, gorgonzola, parmigiano (...) dělají této zemi jižní Evropy zajisté také čest. A co teprve světoznámé modní značky? Italové se oblékají s jakousi přirozenou stylovostí. "Made in Italy" najdete u značek Benetton, Bulgari, Armani, Versace, Dolce & Gabana... Městem módy je určitě Milano - široké bulváry s množstvím butiků, kalendáře módních přehlídek známých návrhářů...

Když Itálie, tak fotbal! Zaplněné stadiony, masovost, temperament fanoušků a ohromná národní hrdost - to také patří k Itálii. Fotbal je národní sport, děti s míčem spatříte na každém volném plácku; hlavně sluncem rozpálené uličky jižní Itálie jsou oživené hráči jakéhokoliv věku a proslaveným "kulatým nesmyslem". Fotbalovými giganty jsou v zemi pizzy a špaget Juventus Torino, Lazio Roma, Inter Milano, Fiorentina Firenze či Parma. Národní tým (squadra nazionale italiana) je zvaný také "squadra azzura" díky azurově modré barvě dresů.

Principy magie

27. února 2010 v 11:55 | MaRÍseQ |  Magie

Principy magie Nového světa:

To čemu lidé v prvních letech po Době změn říkali Vesmírná síla, o které se zmiňuje i
Prolog, bylo v dalších letech nazváno magií. A zde je její rozdělení:

### Rozdělení magie ###

=== Druhy magie:
**Magie Ohně:** umožňuje ovládání ohnivého živlu ve všech jeho proměnách. Provádí nejen
ohnivá kouzla, ale i kouzla, která s ohněm souvisí. Magii na jejich použití lze čerpat
skoro odkudkoliv, ale nejlépe to jde tam, kde je tento živel obsažen. Tato magie je
nejslabší pod vodou.
**Magie Vody:** ovládá vodu ve všech jejích skupenstvích a rovněž kouzla, které s vodou
souvisí. Energie pro tyto kouzla se může čerpat všude, kde je obsaženo alespoň malé
množství vody. Nejúčinněji to však jde z mraků nebo vodních ploch.
**Magie Vzduchu:** ovládá vzduch a veškeré vzdušné jevy. Magie je čerpána přímo ze vzduchu
a to v dostatečném množství. Horší situace nastává pod vodou nebo pod zemí.
**Magie Země:** dává moc pracovat se samotnými kořeny světa. Ovládá vše co se týká země
nebo s ní jen souvisí. Její sílu lze nejlépe získat na povrchu země nebo pod ní. Získávání
magie pod vodou nebo ve vzduchu je horší, nicméně možné je, protože i ve vzduchu a ve vodě
jsou obsažena prachová zrnka - částečky země.
**Magie přírody:** vytrvalá síla spojující sice některé aspekty ze všech čtyř živlů, ale ve
skutečnosti je založena na magii obsažené ve všech živých tvorech . Dokáže ovládat všechny
živé tvory i rostliny. Jejího volání poslechnou i ty nejnepatrnější formy života. Rostliny
dokáží narušit i nejpevnější skálu a překonat i největší překážky. Ten kdo ovládá tuto
magii, dokáže donutit rostliny k růstu do rekordních velikostí v krátkém čase. Ti
nejsilnější dokáží přenést jakéhokoliv tvora z tohoto i z jiných světů.
***Komplexní magie*** - magie Prastarých, která v sobě spojuje magii do jednoho celku a to jí
dává úplně nové možnosti. Dále se dělí podle použití na Magii
světla a na Magii temnoty. Obě tyto magie jsou pouze dvěmi
stránkami komplexní magie. Neliší se druhy kouzel, které mohou uživatelé používat, ale
pouze způsobem použití. Ke změně osobnosti dochází až při Posledním testu. Ten provádí Bílé
bratrstvo v chrámovém komplexu Galistaan, který stojí osamoceně uprostřed Ummolských hor na
Atlantis nebo Temný řád sídlící na Barzuhské planině uprostřed pevniny Mu.


Rozdělení lidí z hlediska ovládání magie:

Schématické rozdělení:
**Bez daru** - obyčejní lidé ovládající magii na minimální úrovni. Každý člověk má
možnost ovládat magii, byť někteří pouze nevědomky. Proto dokáží aniž by to tušili
zlepšovat úrodu, ulevovat od bolesti. Například někteří kováři mívají lepší zbraně,
protože do nich nevědomky vkládají svou Sílu.
**Obdaření** - Síla magie se u těchto lidí projevuje ve větší míře, a proto jsou
obvykle vybíráni ke studiu. Magické projevy těchto lidí bývají chaotické a dějí se
náhodně. Nejčastěji se dostávají do Akademie, kde jsou cvičeni ve svých dovednostech a
dostává se jim i vzdělání. Podle svých schopností pokračují ve studiu nebo je pro ně
nalezeno uplatnění. Část z těchto lidí si vybírají čarodějníci jako učedníky nebo odchází
do chrámů. Velice zřídka, nicméně se to občas stává, studují soukromě u nějakého
čaroděje, který vystudoval akademii. Jejich povinností je po zakončení výuky, poslat své
žáky na přezkoušení před Radu.
**Studenti** se stanou z Obdařených poté, když začnou studovat na Akademii.
**Učedníci** se stávají z těch, které si do učení berou čarodějníci nebo
čarodějnice.
**Novic** je první stupeň studia v chrámech.
**Zaklínači** jsou specifická skupinka. Většinou se jimi stávají lidé, kteří nikde
nestudují a pouze někde pochytili pár zaklínadel nebo získali knihy s čarodějnickými
postupy. Zbytek z nich tvoří zběhlí a vyhození učedníci, studenti a novicové. Tito se
živí odstraňováním kleteb, zaháněním škůdců, zlepšováním úrody a dalšími drobnými
magickými úkony. Někteří se nechávají najmout jako žoldáci a jiní trefili i mezi bandy
přepadající pocestné, kde plnili velice neblahou roli.
**Tvůrci artefaktů** občas se stává, že se mezi Obdařenými vyskytne jedinec,
který nemá schopnost expanzivní magie (tj. magie projevující se v otevřeném prostoru),
ale umí umisťovat magii v předmětech. Tato schopnost je velmi ceněná, protože umožňuje
pomocí takovýchto předmětů vládnout magickou mocí i neobdařeným lidem. U necvičených
jedinců vlastnost daná předmětu nemá dlouhého trvání. Cvičení může probíhat na Akademii
nebo u jiného Tvůrce. Někdy se může stát, že Tvůrce je se svými artefakty natolik spjat,
že po jeho smrti ztratí své schopnosti. Toho občas zneužijí válčící strany a najímají
vrahy na Tvůrce svého nepřítele. Většina čarodějů, která prošla Akademií se sdružuje v
Cechu čarodějů a Bojoví čarodějové (Warlockové) proti takovým činům vždy velice rázně
zakročili, takže něco takového se nyní stává už velice zřídka.
**Adept** studenti se po roce obecného studia na Akademii stávají Adepty a musí
předstoupit před Radu Akademie (shromáždění nejstarších a nejmocnějších čarodějů), kde je
Adeptům sdělen další směr výuky. Adepti mohou pokračovat jako Bojoví čarodějové, pokud
mají velké schopnosti živlové magie, tak se mohou učit na Živlového čaroděje a ti, co
mají velké schopnosti přírodní magie se učí na Druidy. Možností je také studium na
Tvůrce. Dále zde existuje několik doplňkových studií, např. Transportní kouzla, Výroba
magických lektvarů, Výroba magických portálů a další. Výběr provádí Rada a není proti
němu odvolání. Rada vychází z podnětů vyučujících, kteří studenty po celý rok sledují.
Jediná možnost, jak vystudovat obor podle vlastního výběru, je dostudovat určený a zvolit
si pak vybraný obor jako doplňkové učivo. Studium oboru trvá čtyři roky. Pak Adept
provádí zkoušku v katakombách Akademie. Zkouška spočívá ve zdolávání různých magických
překážek vytvořených Radou ve zkušebních prostorách a z velké části i v boji se sebou
samým. Pokud někdo tuto zkoušku neudělá, má po roce možnost ji opakovat. Jinak je mu dáno
osvědčení o dosažení hodnosti Adepta a jeho studium na Akademii je ukončeno. Někteří z
Adeptů, kterým se nepovedlo dokončit Zkoušku, na Akademii zanevřeli, rozhodli se porušit
Kodex Akademie a nechávali se najímat do vojska jako špehové nebo jako kouzelníci menších
šlechticů, pro které často vykonávali i špinavé práce, nebo se rozhodli dokončit svá
studia u nějakého čarodějníka.
**Magistové** po studiu u čarodějníka, které trvá pět až deset let, se stane z
učedníka Magista, jehož mistr vyšle na několik let do světa splnit úkoly, které mu zadal
k jeho závěrečné zkoušce na Mladšího čarodějníka.
**Mniši**se stávají z noviců po pěti letech strávených v chrámu. V chrámu se
nepěstují přímo magické schopnosti, ale rozvíjí se umění pomocí magie žádat své božstvo o
přispění pomoci. Zároveň se zde cvičí tělesné dovednosti. Mniši mají možnost jít do
klášterů nebo pokračovat ve studiu na Kněze nebo na Rytíře církve.
**Mladší čarodějník** - poté, co Magista splní všechny úkoly, co mu mistr uložil,
může ho (pokud je s ním spokojen) jmenovat Mladším čarodějníkem a stvrdit mu to vydáním
listiny. Nyní má mladší čarodějník dvě možnosti. První a zdlouhavější je, že se někde
usadí a tam studuje z knih a snaží se vynalézat nové postupy, vyrábět nové lektvary a
pokračovat ve svém sebezdokonalování. Pokud si myslí, že udělal něco speciálního, co by
se mohlo jeho mistrovi líbit, tak se vypraví za ním, aby mu svůj objev předvedl. Jestliže
se mu povede mistra ohromit svými schopnostmi, může byt povýšen na Staršího čarodějníka.
Druhý způsob je rychlejší. Na místě zvaném Bitevní pole dochází ke klání čarodějníků
různých úrovní. Prochází se různými disciplínami, z nichž poslední je souboj, při kterém
však nedochází k zabíjení. Čarodějník, který náhodou způsobí smrt, je okamžitě vyloučen,
protože je označen za neschopného ovládání magické síly. Jeho mistr utrpí ztrátu
prestiže, takže svého žáka rovněž zavrhne. Vítěz většiny disciplín dostane za odměnu
titul Staršího čarodějníka.
**Starší čarodějník**může studovat a nebo se může pokusit o štěstí na Bitevním
poli. Vítěz klání získává titul Mistra. Pokud studuje a předvede velký výkon před komisí
složenou ze tří mistrů může být také jmenován Mistrem, kterýžto titul ho opravňuje
pokusit se složit zkoušku u Bílého Bratrstva nebo Temného řádu.
**Bojový čaroděj** je jinak zvaný také warlock. Nezvládá uplně žádný typ magie,
ale umí využívat z každé z nich ty části, které jsou použít k boji, obraně a rychlému
léčení. Dokáže vytvářet svá kouzla velmi rychle, což je důležité pro jeho přežití. Výcvik
probíhá v deseti stupních. Základní úroveň po absolvování oboru v Akademii je první
stupeň. S každým dalším stupněm dokáže vytvářet silnější kouzla, zná jich více a v
posledních třech stupních dokáže některá z kouzel spojovat dohromady. Tito čarodějové,
pokud nebyli vyloučení z Cechu čarodějů, jsou využíváni k ochraně Akademie, měst i jako
pořádkové síly. Nemíchají se do sporů mezi jednotlivými vládci. Vždy pouze chrání město a
dbají na pořádek. Pouze pár jedinců, kteří jsou vyloučeni před závěrečnou zkouškou, nebo
byli vyloučeni z Cechu, vstupuje do služeb k různým vládcům (do armády jako žoldnéři).
Kromě magie ovládají boje se zbraní, kterou si vyberou vždy na začátku výuky.
**Živlový čaroděj** zvládl studium jednoho živlu a nyní se může buď zdokonalovat
v umění jednoho živlu nebo se může věnovat studiu dalšího oboru na Akademii. Ve
zdokonalení může dosáhnout celkem pěti stupňů. Jednotlivé stupně se liší účinky kouzel a
délkou jejich trvání. U prvního stupně má kouzlo krátké trvání a omezenou účinnost,
kdežto při pátém stupni nabývá dlouhodobého až trvalého působení a má vysokou účinnost.
Zdokonalování spočívá v lepším zvládání a koncentrování magické energie a v jejím
aplikování.
**Živlový mistr** zvládl studium dvou živlů. Tento čaroděj může tyto dva živly
kombinovat a tím získat úplně nové možnosti. Může se dále zdokonalovat a získávat další
stupně, nebo pokračovat ve studiu dalšího živlu.
**Živlový velmistr** vystudoval magii tří živlů. Čaroděj může kombinovat
zvládnuté živly (někdy i tři najednou) a získávat nové typy kouzel, které by neměl šanci
pomocí jednoho nebo dvou živlů vytvořit. Nyní se může sebe zdokonalovat nebo se pokusit
získat kvalifikaci na čtvrtý živel.
**Mág** tento titul může čaroděj získat až po zvládnutí všech čtyř živlů a
opravňuje nositele, aby se mohl pokusit o zkoušku u Bílého bratrstva nebo u Temného řádu.
Zvládnutí zkoušky umožňuje studium Komplexní magie. Nemnozí jedinci se mohou pokusit
studovat navíc i Přírodní magii, ale zvládnout jí dokáží většinou dva nebo tři lidé v
celé generaci. Základy Přírodní magie a Živlové jsou sice podobné, zvládnutí vyžaduje
úplně jiné principy.
**Arcimág** - ovládá všechny živly a Přírodní magii. Tento člověk se stává
potenciálně nejmocnějším čarodějem na Zemi. Samovolně může objevit principy Komplexní
magie. Takovéto osoby se snaží Temný řád dostat na svou stranu, proto Bílé bratrstvo
vynakládá všechny prostředky na to, aby se dotyčný podrobil jejich zkoušce.
**Druid** - vystudoval Přírodní magii na základní úrovni. Tyto znalosti umožňují
mít omezenou moc nad vším živým co se nachází v přírodě (tj. využívat rostliny a
živočichy) a dává do vínku schopnost léčit jiné.
**Mistr Druid** - další studia a trénink pomáhají v lepší koncentraci a
soustředění energie. Jeho kouzla jsou silnější, trvalejší a dokáže si poradit s většinou
nemocí. Navíc má možnost přenášet tvory nebo rostliny i z velkých vzdáleností.
**Arcidruid** - má obrovskou moc nad vším živým a umí přenést tvory i rostliny
nejen z tohoto ale i z jiných světů nebo z paralelních plánů existence. Navíc se může
Arcidruid také zúčastnit Zkoušky a následně i studia Komplexní magie, která mu dá
schopnosti k ovládání veškerých přírodních jevů.
**Kněz** - ovládá také magii, ale využívá ji ke spojení se svým bohem. Takto si
dokáže zajistit různé výhody, dokáže léčit, může přivolat obrovskou moc pro své použití.
S úspěchem těchto schopností využívá pro přesvědčování lidí o pravosti jeho církve. Kromě
magických schopností je také vzdělaný v různých oborech.
**Rytíř církve** - využívá spojení s bohem pro zajištění výhod v boji. Ovládá
velké množství různých zbraní a ve spojení se silou, kterou si umí vyprosit od boha, je
to zničující kombinace. Rytíři církve jsou pravou rukou duchovenstva a jejich příchod
vyvolává respekt, případně strach.
**Velekněz** - je volená funkce. Desítka nejstarších a nejmocnějších kněží vyvolí
ze svého středu jednoho za Velekněze, který má možnost se doučit několik dalších kouzel
ze starých knih. Nejznámější je Sestoupení boha. Při církevních svátcích nebo i jiných
příležitostech je vhodné demonstrovat sílu boha. Ten při zvláštních obřadech vejde do
těla Velekněze, který poslouží jako schránka.
**Bílé bratrstvo** - sdružení mágů ovládající Komplexní magii. Její používání
slouží k dobrým účelům (tj. k pomoci druhým, záchrana životů atd.). Tento způsob použití
byl nazván Magii světla. Základ Bratrstva tvoří devět Starších a jeden Představený, kteří
přežili na potopené Atlantidě pod jednou z kupolí. Kupole byla vytvořena nad Chrámovým
komplexem Galistaan vysoko v Ummolských horách. Dole na úpatí hor leží hlavní město
Atlantis Galistaan.
Pro přijetí ke studiu musí žadatel splnit Zahajovací zkoušku. Zkouška otestuje veškeré
schopnosti i povahové vlastnosti. Žadatel ve Zkoušce bojuje obvykle sám se sebou. Pokud
se žadateli nepovede Zkouška udělat, protože jeho vlastnosti nesměřují k dobru, bývá
žadatel zbaven všech nebo většiny svých magických schopností. Někdy dochází, že žadatel
propadne šílenství. Velice zřídka se může stát, pokud žadatelova "pomyslná miska vah"
směřuje spíše ke zlu, že Zkouška změní žadatele ke zlu úplně a tento člověk potom na
devadesát procent se stává členem Temného řádu. Délka výuky je pro každého žáka jiná. Při
ukončení studia se provádí Poslední test. Do jeho provedení nesmí žádný žák opustit
Galistaan. Termín Testu si může zvolit každý sám, proto není vyjímkou, že někteří váhají
z testem a žijí v chrámu dlouhou dobu aniž by ho provedli. Cena za neukončený či
nepovedený Test je smrt. V souvislosti s provedeným Posledním testem se dostavují tělesné
změny. Bělmo a kůže dostává zlatavou barvu, podle níž lze Mága světla poznat pokud se
zrovna tyto znaky nesnaží zamaskovat. Schopnosti Mágů světla: vracení života mrtvým,
vytvoření nových tvorů, léčení apod. Čarodějník a Mág dostávají označení "light">Mág světla, Arcidruidové jsou nazývání Druidy
světla. V dřívějších dobách se členové Bratrstva vydávali na cesty a hledali
potenciální členy Bratrstva, kterým pomáhali a vedli je. Po ustanovení Univerzity a sítě
Akademií jim tato povinnost odpadla a nyní se mohli plně věnovat výuce.
**Temný řád** - sídlí ve svatyni Barzuh na Barzuhské pláni obklopené pohořím
Karhfal v zemi Mu (Antarktis). Znovuzakladateli řádu byli čtyři Prastaří, kteří přežili v
tibetském klášteře. Když zjistili, že jejich svatyně zakrytá dlouhá staletí pod příkrovem
ledu přežila bez úhony, naplnilo je to uspokojením. Zjištění, že Bílé bratrstvo, jejich
odvěký nepřítel, přežilo také a ve větším počtu než oni, je však dokázalo obrovsky
rozzuřit. Proto se rozhodli svou existenci utajit na tak dlouho, jak jen to bude možné. V
následujících letech se jim povedlo zařídit několik ukrytých teleportů směřujících do
osídlených oblastí. Jejich pomocí nenápadně pronikali mezi lidi a hledali vhodné
následovníky. Pro ně zřídili poblíž své svatyně vlastní školu, kde je učili ovládat
magii. Pokud dosáhli požadované úrovně, bylo jim umožněno uskutečnit Zahajovací zkoušku
do Temného řádu. Žadatelů o tuto zkoušku nebylo nikdy velké množství, protože neúspěch
při Zkoušce se trestal smrtí. Později, když už byla výuka magie rozšířena po celém světě,
byli vpuštěni portály i žadatelé z jiných míst, kteří byli předem vybráni. Když se
žadateli povedlo Zkoušku zdárně završit, stal se žákem Komplexní magie. Během výuky
nebyli žáci připoutáni ke svatyni, ale byly jim povolovány toulky po světě, při kterých
přepadali vesnice, aby ukázali svou moc a procvičovali se ve svém umění. Pouze měli
zakázáno utočit na příliš obydlená místa, aby na sebe příliš neupoutávali pozornost a
neprozradili se tak Bílému bratrstvu. Takto se jim podařilo svou existenci utajit bezmála
osm set let. Až posledních dvě stě let začali pronikat ke Starším Bílého bratrstva zvěsti
o nějaké jiné skupině komplexních mágů. Bílé bratrstvo si stále ještě nechtělo připustit,
že by mohl Temný řád existovat. Teprve střetnutí jednoho ambiciózního člena Temného řádu
s jedním ze Starších, který byl zrovna ve vesnici, na kterou Temný mág zaútočil, je
dokázalo přesvědčit. Temný mág byl zničen samotným vládcem Temného řádu za porušení
příkazů, když před Starším uprchnul poté, co jej vyprovokoval. Po dokončení výuky
následuje Poslední test, ve kterém žáci předvádějí své schopnosti ovládat magii. Práce s
obrovskou silou, kterou na sebe v tomto testu musí vázat, uskuteční na jejich tělech
změny. Vlasy se stanou úplně bílé, oči a kůže získají zlatou barvu. Po testu čarodějníci
a mágové získají titul Temný mág a arciduidové titul "dark">Temný druid (Temných druidů je velice málo, protože druidy málokdy zláká
zlo). Nejčastěji užívaná kouzla jsou ničivá kouzla, vytváření zombií a velice často
vytvářejí nové tvory vypadající jako obživlé noční můry.

Způsoby vyvolávání magie :

V Novém světě se užívá několik způsobů vyvolání magie. Výběr daného způsobu je
podmíněn hlavně tradicí v jeho používání.


1) V Akademiích se užívá jednotný způsob vyvolávaní a to pomocí zaklínadel. Žáci se
nejdříve naučí zaklínadlo a potom ho odříkávají, aby zkoncentrovali mysl a načerpali
potřebný druh magie. Zpočátku ho musí odříkat i několikrát za sebou, než se povede. Později
stačí odříkat jen jednou. Po dokončení studia, některým stačí vyvolat jediné slovo, aby
dosáhli potřebné koncentrace a tím i uskutečnění kouzla. Některým v pozdější době stačí k
vyvolání kouzla i myšlenka.

2) Někteří čarodějníci užívají určitých gest pro vytvoření kouzel. Proto je také velmi
často možné spatřit gestikulující čarodějníky kreslící do vzduchu prsty složité obrazce,
jejichž smysl je stejný jako u zaklínadel. S postupem zkušeností si čarodějník vystačí se
stále jednoduššími gesty.

3) Existuje ještě jeden, tzv. Zástupný způsob, který se také používá. Čarodějník nosí při
sobě šňůrku korálků různých tvarů nebo po kapsách drobné předměty, a ty zastupují kouzla.
Mnutím korálků nebo předmětů se čaroděj soustřeďuje k provedení kouzla.

4) Podobný zástupný způsob je tvořen kresbami, nad nimiž se čarodějníci koncentrují.

*Několik století užívání určitých slov nebo zaklínadel k vytvoření
stále stejného kouzla, mělo jeden vedlejší účinek. Jejich účinnost už nebyla podmíněna
ovládáním magie, protože neustálým opakováním, byla spojena přímo s tímto slovem. V
současné době tak fungují nejčastěji užívaná a tudíž i nejlehčí kouzla, ale za pár set let
může být situace úplně jiná. Proto bylo všeobecně rozhodnuto, všechny tyto postupy utajit
před těmi, kteří nestudovali magii. Zatím platí, že použití kouzelného slova nevyškolenou
bytostí má celkem malý účinek.*

Magická znamení

27. února 2010 v 11:36 | MaRÍseQ |  Magie
Základní magická znamení:

Základním magickým znamením se myslí jednoduchý magický úkon, který v Novém světě zvládne
každý, kdo má alespoň minimální magické schopnosti. Znamení pomůže rychle načerpat menší
množství magické energie a ta může být rychle použita k jednoduchému kouzlu. Jednoduché
vůbec neznamená, že by nemělo být účinné.
Po staletích užívání těchto znamení je jejich funkčnost výrazně posílená a zvládají ji i
osoby s minimálním nadáním. Tyto znamení existují ke každému typu magie.

Znamení Agna - je základní znamení pro ohnivou magii. Provádí se s
ní koncentrace malého množství magie v konečcích prstů pro ty nejzákladnější kouzla.
Nejčastější užití je k zapalování svící, pochodní, ohňů, ohřívání atd. Proto se kouzlu
využívanému s tímto Znamením říká Jiskra.
Samotné znamení se provádí ohnutím malíčku a prsteníku pravé (levé) ruky k dlani. Tyto
prsty jsou přidržovány palcem. Narovnaný ukazovák a prostředník se přiloží do levé jamky
pod klíční kostí. Následujícím prudkým pohybem se nasměruji prsty na cíl a magie se uvolní
požadovaným směrem.
Symbolika: spoutává částečky ohně a tepla rozptýleného v okolí i v těle do konečků
prstů a pak se z nich náhle uvolní očistný plamen.


Znamení Aerit - patří základním pilířům vzdušné magie. Magie se
koncentruje v dlani ruky. Používá se ke sfoukávání svic a pochodní, obraně, vyvolání chladu
atd. Kouzla propojená s tímto znamením jsou dvě. Prvním je Závan, jenž dokáže dosti silně
rozvířit vzduch a druhým je Ledový dech, který dokáže v mžiku nechat někoho promrznout a
tím zpomalit.
Znamení se vyvolá takovýmto způsobem:
Ruka pohladí dlaní směřující dolů vzduch. Pohybuje se obloukem začínajícím u druhé ruky.
Jakmile ruka dosáhne předpažení, ohne se dlaní dopředu. Magie se uvolňuje ze středu dlaně
požadovaným směrem.
Symbolika: ruka vytvářející Znamení projíždí vrstvami vzduchu a spřádá jejich
energii, aby měla sílu zamíchat jejich pořadím.


Znamení Aquesta - patří k samotným základům magie vody. Magie se
koncentruje v ruce a uvolňuje otřepáním ruky. Kouzlo propojené se Znamením se nazývá
Sprška.
Vyvolání Znamení je jednoduché. Ukazovákem směřujícím k zemi se provádí krouživý pohyb
následovaný třepnutím ruky.
Symbolika: gesto Znamení znázorňuje ovládnutí nezkrotné síly vody a donucení kolovat
přikázaným způsobem v podobě víru. Magie přechází na ruku a k jejímu vyvolání stačí
symbolické střepnutí ruky (jako od vody).


Znamení Amasset - probouzí skryté síly země, které potom jdou
použít k vyvolání kouzel magie země. Kouzlo živlu země propojené znamením Amasset se
jmenuje Otřes. Otřes je tím silnější čím je vyvolávající osoba více zběhlá v magii
země.
Vyvolání se provádí sevřením ruky v pěst a naznačení úderu ruky přestavující obrovské
kladivo, jenž udeřilo do země. Kouzlo se šíří po směru #úderu'.
Symbolika: Symbolický úder kladiva probouzí a rozhýbe zemi a vytvoří její vlnění.